Nordiska näringsrekommendationer 2023, med fokus på hälsa, miljö och klimatet

Nyligen publicerades (20 juni 2023) de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, som beskriver optimala matvanor för både kort- och långsiktig hälsa. En betydande förändring i årets rekommendationer är att man för första gången även inkluderar miljö- och klimatpåverkan av våra matval. I NNR 2023 sätts hälsa som bas, samtidigt som man tar hänsyn till hur det vi äter påverkar vår omgivning.

Näringsrekommendationerna är en heltäckande sammanställning av forskning som ger vägledning om vad som är bra för människors hälsa utan att onödigt belasta miljön och klimatet. Rekommendationerna utgör sedan grunden för de nationella kostråden som utvecklas i varje nordiskt land, inklusive Sverige.

Den svenska versionen av NNR 2023 kommer att antas vid slutet av september, och detta markerar en viktig milstolpe. Livsmedelsverket kommer att arrangera ett webbinarium den 25 september för att presentera de nya nordiska näringsrekommendationerna och diskutera vad som kommer att hända framöver.

Tidigare har näringsrekommendationerna fokuserat på människors hälsa och näringsbehov. Nu tar man dock hänsyn till att våra matvanor också påverkar miljön och klimatet. NNR 2023 rekommenderar i huvudsak en växtbaserad kost, samtidigt som det finns utrymme för kött, fisk och mejeriprodukter. Slutsatsen är att det som främjar hälsan för det mesta också är fördelaktigt för miljön och klimatet.

Länkar till NNR 2023 finns tillgängliga på Nordiska Ministerrådets webbplats. Där kan man ladda ner dokumentet som innehåller en metodbeskrivning samt sammanfattningar av den vetenskapliga grund som ligger till grund för rekommendationerna om varje näringsämne och livsmedelsgrupp.

Det är viktigt att skilja mellan näringsrekommendationer och nationella kostråd. NNR 2023 ger inte bara rekommendationer för enskilda näringsämnen utan också riktlinjer för lämpliga mängder av olika livsmedel. Kostråden utvecklas sedan individuellt i varje nordiskt land baserat på NNR och hänsyn tas till specifika faktorer som mattraditioner, hälsoproblem och produktionsmetoder.

Livsmedelsverkets nuvarande kostråd ”Hitta ditt sätt – att äta grönare, lagom mycket och röra på dig” grundas på NNR 2012. Arbetet med att uppdatera kostråden påbörjas i höst och beräknas vara klart under 2024.

I NNR 2023 används olika begrepp och referensvärden för att beskriva näringsämnen och deras rekommenderade intag. Mer information om dessa värden finns tillgänglig på NNR:s webbplats.

Arbetet med att ta fram NNR 2023 har varit omfattande och inkluderat över 400 forskare och experter från de nordiska länderna. Forskarnas slutsatser har baserats på vetenskaplig evidens och har även varit föremål för öppna remisser för allmänhetens synpunkter.

De uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna innebär en viktig milstolpe genom att de tar hänsyn till både hälsa och miljö. Genom att följa dessa rekommendationer kan vi göra positiva förändringar för vår egen hälsa samtidigt som vi tar ansvar för vår planet.